Start: 2/7/2023 12:46:31 PMEnd: 2/7/2023 12:46:31 PM >> 820

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,662

دانلود:

983

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جایگاه زن در عرفان و تصوف اسلامی (با تکیه بر آثار سنایی، عطار و جامی)

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 69

چکیده

زن به عنوان نیمی از جامعه انسانی در پژوهش های نوین, جایگاهی ویژه دارد. نظر به دگرگونی عمده ای که در نگرش به این عنصر برجسته اجتماعی در عصر حاضر به وجود آمده, مطالعه دیدگاه های طبقات گوناگون جامعه در خصوص زن برای شناخت جامع و دقیق تر او امری ضروری است. صوفیه (عرفا) به دلیل جایگاهی والا و مثبت که در میان طبقات جامعه دارند, دیدگاهشان از اهمیتی ویژه برخوردار است. در این مقاله تلاش می شود جایگاه زن از نظر سه تن از صوفیه (سنایی, عطار و جامی) تحلیل و بررسی شود. آنچه در نمود نخست دریافت می شود, این است که آنان بیشتر اندیشه های خود را از آموزه های متعالی قرآن و احادیث نبوی دریافت نموده اند. در وهله دوم از حاصل این پژوهش درمی یابیم که نگاه مثبت و احیانا منفی آنان نسبت زنان امری احساسی یا شخصی نیست, بلکه آنچنان که -گاه در قرآن کریم و کلام بزرگان دین هم با نمونه هایی از آنها روبرو می شویم, اغلب واکنشی است در برابر رفتار منفی و ناشایست فردی و نقش هایی که برخی از زنان ایفا نموده اند. انتقاد از رفتار نادرست انسان ها, نه خود آنها امروزه از دیدگاه روانشناسی نیز مورد تایید است. برخورد منفی با رفتارهای ناپسند و شخصیت منفی افراد, امری است که اختصاص به جنس زن ندارد؛ مردان بسیاری از جمله ابوجهل ها و ابولهب ها در قرآن کم نیستند که از آنها به بدی یاد شده است. عرفای بزرگ ما به اقتضای حال و مقام سخن, گاه زنانی را به عنوان اسوه و الگو معرفی کرده اند که مردان باید درس مردانگی, توکل, فداکاری از آنها بیاموزند. چنانکه می دانیم حسن بصری بی حضور رابعه مجلس نمی گفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی