مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زن و فرهنگ | سال:1390 | دوره:2 | شماره:7 | صفحه شروع:109 | صفحه پایان:122

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

654

دانلود:

193

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نقش زنان به عنوان مادران خانواده در ارتکاب انواع رفتارهای پرخطر نوجوانان

نویسنده

مرعشیان فاطمه

صفحات

 صفحه شروع 109 | صفحه پایان 122

چکیده

 نهاد خانواده به عنوان یکی از مکانیسم های اساسی جامعه پذیری و انتقال ارزشها و نگرشهای جامعه به نسلهای جدید و جوان همواره مورد تاکید بوده است. از آنجایی که در متون اسلامی جایگاه همسری و مادری زن کانون توجه قرار گرفته در پژوهش حاضر به بررسی نقش زنان به عنوان مادران خانواده در ارتکاب انواع رفتارهای پرخطر نوجوانان پرداخته می شود. برخورداری والدین از مهارت های لازم برای برخورد با مسائل می تواند موجب کاهش تنش های درون خانواده و روبرویی اصولی و منطقی با مسائل و مشکلات فرزندان بویژه نوجوانان شود. نوجوانان آسیب پذیر ترین قشر در برابر رفتارهای پرخطرند و به واسطه ویژگیهای تحولی این دوره بیش از سایر گروه ها دست به رفتارهایی می زنند که سلامت حال یا آینده شان را در معرض خطر قرار می دهد. در پژوهش حاضر همانند سایر تحقیقات مشابه نشان داده شد که بی توجهی عاطفی والدین بویژه مادر باعث می شود که نوجوانان کوچکترین حرکت پدر و مادر را به عنوان بی مهری نسبت به خود تلقی کنند و به این ترتیب دچار احساس کمبود و عدم اطمینان به خود شده و روشهای منطقی را رها کنند و به تخیلات خود دلخوش کرده و به آنها متکی می شوند. این احساس ناامنی اضطراب آور منجر به ارتکاب انواع رفتارهای پر خطر در آنان می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID