مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زن و فرهنگ
سال:1390 | دوره:2 | شماره:7
صفحه شروع:79 | صفحه پایان:93

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,416

دانلود:

587

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نفقه زن در حقوق ایران، فرانسه و سوئد

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 93

چکیده

 هدف از این پژوهش, بررسی تطبیقی درخصوص "روابط مالی زوجین" در نظام های حقوقی ایران, فرانسه و سوئد به ویژه مبحثی همچون نفقه می باشد. با توجه به هدف ارائه شده, یکی از مسائلی که به عنوان تبعیض بین زن و مرد عنوان گردیده, روابط حقوقی میان زن و شوهر است. زن و شوهر با قرارداد ازدواج, حقوق و تکالیف مختلفی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند. تامین هزینه خانواده در ایران تعهدی یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفی ندارد ولی در حقوق فرانسه و سوئد یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تامین آن است. برخی در این باره ابراز داشته اند که بسیاری از قوانین فقهی بین زن و مرد تبعیض قائل شده است. و ضرورت دارد ایران هم به کنوانسیون بین المللی حقوق زنان که خواهان تساوی همه جانبه زن و مرد است بپیوندد. برای روشن شدن زوایای مختلف این بحث, روابط زن و شوهر در مسائل مالی و مسائل غیر مالی مدنظر قرار گرفته است. البته ازدواج بنیادی نیست که کسی در تفکر سود و زیان مادی آن باشد. لیکن با اولین بحران در روابط زوجین, حقوق مالی به شدت در جایگاه تنازع اصلی قرار می گیرد و چنانچه روابط مالی همسران از ابتدا با درایت تنظیم نشده باشد, مشکلات عدیده ای را پدید می آورد.در حقوق ایران اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهای غربی از جمله فرانسه و سوئد, در سیستم اشتراک اموال, مرد به عنوان رئیس اشتراک, اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در سیستم جدایی مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونی, حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحا آن را رد نماید. در این مقاله به سیستم های مختلف حقوقی کشورهای فوق الذکر پرداخته شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی