مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,740

دانلود:

1,124

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جایگاه زن ایرانی در شعر معاصر

نویسندگان

داراب پور عیسی

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 33

چکیده

 پس از عهد مشروطه با توجه به تحولاتی که در ممالک پیشرفته و جامعه ایرانی صورت گرفته بود, زنان نیز به عرصه روابط اجتماعی وارد شدند و ارزش های انسانی و اجتماعی خود را درک کردند و هویت خویش را با نوشته هایشان به تصویر کشیدند. ایشان برای شکسته شدن قفل اسارت زن ایرانی و رسیدن به برابری حقوق زنان و مردان, بر حضور زنان در عرصه های گوناگون اجتماعی و فرهنگی تاکید می کردند. در این راستا, بانوان شاعر, با ابزار شعر راجع به وضعیت زنان در جامعه ایران داد سخن دادند و ضمن ریشه یابی علل تنزل زن در جامعه, به بانوان معاصر خویش راه حل ها و راهکارهایی را جهت احراز هویت و منزلت اصلی خود پیشنهاد دادند. از میان بانوان سخنور, ژاله قائم مقامی, پروین اعتصامی و سیمین بهبهانی در باب زن و مسائل بانوان, نظرات ژرفتری دارند و بیشتر به آن پرداخته اند؛ بنابراین در این مقاله ابعاد این موضوع را با تکیه بر اشعار سه شاعر مزبور, مورد بررسی قرار می گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی