مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی ( کاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبیعی ) | سال:1391 | دوره:3 | شماره:3 | صفحه شروع:101 | صفحه پایان:116

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

434

دانلود:

116

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی توان اکولوژیک اراضی جهت توسعه صنایع با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)

صفحات

 صفحه شروع 101 | صفحه پایان 116

چکیده

 توسعه صنایع و توجه به مسائل زیست محیطی محتمل, همچنین استفاده بهینه و پایدار از همه امکانات پهنه سرزمین در راستای مکانیابی بهینه با توجه به توان اکولوژیکی منطقه یکی از موضوعات مهمی است که در سال های اخیر مورد توجه بخش مدیریت محیط زیست قرار گرفته است. این تحقیق سعی دارد تا با ارزیابی توان منطقه و پهنه بندی مناسب کاربری صنعت در جهت برنامه ریزی و ایجاد تعادل و توازن منطقه ای با توجه به قابلیت ها و شرایط زیست محیطی به مکانیابی مناسب کاربری صنعتی بپردازد. پس از تعیین پارامترهای اکولوژیکی لازم جهت آنالیز, نسبت به کمی سازی معیارهای کیفی و وزن دهی این فاکتورها, از روش مقایسه زوجی (AHP) استفاده گردید. 15 لایه اطلاعاتی (بافت خاک, فرسایش خاک, عمق خاک, اقلیم, شیب, جهت شیب, ارتفاع, سنگ مادر, چاه ها, مخازن انتقال آب, رودخانه ها, گسل, تراکم پوشش گیاهی, مناطق حفاظت شده, کاربری اراضی) در محیطArcâGIS  رویهم گذاری گردید. نتایج مطالعه نشان داد که استان آذربایجان شرقی برای توسعه صنعتی دارای محدودیت های نسبی بوده و استعداد توسعه صنعتی درجه یک را ندارد و این در حالیست که 21 درصد یعنی 9843 کیلومتر مربع از استان پتانسیل توسعه صنعت طبقه دو را دارا می باشد و بقیه بخش های استان یعنی 79% استان دارای محدودیت های اکولوژیکی و فیزیوگرافیکی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID