مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

708

دانلود:

249

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

انتقال و بیان ژن NGF در سلول های بنیادی مغز استخوان موش با استفاده از دو وکتور لنتی ویروسی HIV و FIV

صفحات

 صفحه شروع 211 | صفحه پایان 220

چکیده

 هدف: در این مطالعه میزان انتقال بیان ژن توسط لنتی ویروس های مشتق از ویروس نقصان ایمنی انسانی “Human immunodeficiency virus”(HIV) با میزان انتقال بیان ژن توسط لنتی ویروس مشتق از ویروس نقصان ایمنی گربهImmunodeficiency virus (FIV) Feline  به سلول های مزانشیمی مغز استخوان موش مورد مقایسه قرار گرفت.مواد و روش ها: حامل های ویروسی با استفاده از وکتورهای آماده, سلول هایHEK-293T , شاتل های لنتی ویروسی با پایه هایHIV  وFIV  حامل ژن GFP به عنوان کنترل, وFIV  وHIV  حامل ژن (Nerve growth factor) NGF تولید شدند. سپس سوپرناتانت سلول های HEK-293T حاوی ویروس های ساخته شده در معرض سلول های مزانشیمی مغز استخوان موش قرار گرفت.نتایج: نتایج نشان داد که سلول های مغز استخوان تیمار شده با وکتور HIV-NGF, NGFرا بیان کردند. اما پس از تیمار با وکتور FIV-NGF, فاقد این توانایی و قادر به بیان NGF نبودند. نتایج بیان NGF توسط نتایج انتخاب سلول ها, به وسیله آنتی بیوتیک, مورد تایید قرار گرفتند.نتیجه گیری: لنتی ویروس های مشتق از FIV در مقایسه با لنتی ویروس های مشتق از HIV جهت آلوده سازی و بیان ژن خارجی در سلول های مزانشیمی مغز استخوان مناسب نیستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اکبری، سمیه، پروانه تفرشی، آزیتا، عباسی، شاه صنم، مومن، حسن، و معصومی، محمد. (1391). انتقال و بیان ژن NGF در سلول های بنیادی مغز استخوان موش با استفاده از دو وکتور لنتی ویروسی HIV و FIV. سلول و بافت، 3(3)، 211-220. SID. https://sid.ir/paper/189118/fa

  Vancouver: کپی

  اکبری سمیه، پروانه تفرشی آزیتا، عباسی شاه صنم، مومن حسن، معصومی محمد. انتقال و بیان ژن NGF در سلول های بنیادی مغز استخوان موش با استفاده از دو وکتور لنتی ویروسی HIV و FIV. سلول و بافت[Internet]. 1391؛3(3):211-220. Available from: https://sid.ir/paper/189118/fa

  IEEE: کپی

  سمیه اکبری، آزیتا پروانه تفرشی، شاه صنم عباسی، حسن مومن، و محمد معصومی، “انتقال و بیان ژن NGF در سلول های بنیادی مغز استخوان موش با استفاده از دو وکتور لنتی ویروسی HIV و FIV،” سلول و بافت، vol. 3، no. 3، pp. 211–220، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/189118/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی