مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی | سال:1391 | دوره:5 | شماره:3 (پیاپی 19) | صفحه شروع:107 | صفحه پایان:130

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

133

دانلود:

157

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نقش ماهواره بر نظم اجتماعی

نویسنده

زمانی طوبی

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 130

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID