مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی | سال:1391 | دوره:5 | شماره:3 (پیاپی 19) | صفحه شروع:131 | صفحه پایان:150

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

125

دانلود:

128

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان بهره مندی از سامانه حسابداری تعهدی کامل بر بهبود سطح بهره وری سازمانی

صفحات

 صفحه شروع 131 | صفحه پایان 150

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID