Start: 2/1/2023 12:18:16 AMEnd: 2/1/2023 12:18:17 AM >> 521

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,248

دانلود:

796

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی وضعیت بور در آب، خاک و گیاه پسته در مناطق پسته کاری کشور

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 19

کلیدواژه

چکیده

 بور یکی از عناصر ضروری کم نیاز برای رشد طبیعی گیاهان است. سمیت این عنصر در مناطق خشک و نیمه خشک, به دلیل مقادیر بالای آن در آب آبیاری این مناطق اتفاق می افتد. این مطالعه برای تعیین وضعیت بور در آب آبیاری, خاک و برگ پسته در مناطق مختلف پسته کاری کشور انجام شد. نمونه برداری خاک از سه عمق 40-0, 80-40 و 120-80 سانتی متری صورت گرفت و عصاره گیری بور در آنها به دو روش آب داغ و عصاره اشباع انجام شد. نمونه برداری برگ در اواخر تیرماه از شاخه های بدون محصول انجام گرفت. نتایج نشان داد که مقادیر میانگین غلظت بور در آب آبیاری مناطق پسته کاری رفسنجان, زرند, سیرجان, کرمان, خراسان, سمنان, قزوین و یزد به ترتیب 1/4, 2/1, 5/2, 2, 8/1, 1.5, 2.5 و 1/3 میلی گرم در لیتر می باشد. نتایج تجزیه همبستگی نشان داد که بین غلظت بور برگ و غلظت بور عصاره گیری شده به روش اشباع در نمونه های دو عمق تحتانی خاک در مناطق انار و نوق همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. میانگین غلظت بور در برگ مناطق پسته کاری رفسنجان, زرند, سیرجان, کرمان, خراسان, سمنان, قزوین و یزد به ترتیب 557, 213, 247, 212, 319, 179, 215, 218 میکروگرم بر گرم ماده خشک بود. هدایت الکتریکی عصاره اشباع, در صد رس و درصد سیلت همبستگی مثبت و در صد شن همبستگی منفی و معنی دار با غلظت بور خاک نشان دادند. از نتایج دیگر اینکه غلظت بور در آب آبیاری, خاک و برگ پسته در مناطق زرند, سیرجان, کرمان, خراسان, سمنان, قزوین و یزد نسبت به مناطق مختلف رفسنجان پایین تر می باشد. بالا بودن نسبی مقادیر بور برگ در مناطق پسته کاری کشکوئیه, حومه شرقی و غربی رفسنجان نشان می دهد که در این مناطق از نظر این عنصر به مدیریت مناسبی برای تولید پایدار پسته نیاز است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی