مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

787

دانلود:

227

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تطبیقی جایگزینی واج های ملازیِ وام واژهای عربی در فارسی معیار و گویش رودباری (کرمان) در چارچوب نظریه ی بهینگی

نویسندگان

جم بشیر | رزمدیده پریا

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 66

چکیده

 جایگزینی یک واجِ زبان وام دهنده با شبیه ترین آوای موجود در زبان وام گیرنده «جایگزینی صدا» یا «جایگزینی واج» نامیده می شود. واژه های بسیاری از زبان عربی وارد زبان فارسی و گویش های گوناگون آن شده اند که دارای دو نویسة «ق» و «غ» هستند. این دو نویسه که در زبان عربی به ترتیب به صورت همخوان های ملازی انسدادی بی واک /q/ و سایشی واک دار /R/ تلفظ می شوند, در زبان فارسی معیار تلفظی یکسان دارند و هر دو به صورت همخوان ملازی انسدادی واک دار /G/ تلفظ می شوند. در واقع دو همخوان /q/ و /R/ موجود در درون داد وام واژه های عربی با همخوان انسدادی واک دار [G] در زبان فارسی معیار جایگزین می شوند. برخلاف فارسی معیار, در گویش رودباری (کرمان) همخوان /R/ وجود دارد. از این رو, این همخوان با همخوان دیگری در برون داد جایگزین نمی شود. از سویی دیگر, در این گویش نه تنها همخوان بی واک /q/ بلکه جفت واک دارش یعنی [G] هم وجود ندارد. بنابراین, این همخوان در آغازه ی هجا در بافت پیش از واکه های پسین با همخوان [k] و در بافت پیش از واکه های غیرپسین با همخوان کامی [c] جایگزین می شود. همچنین این همخوان در انتهای واژه ها با همخوان کامی [c] جایگزین می گردد. این پژوهش توصیفی-تحلیلی در چارچوب نظریه ی بهینگی (Prince & Smolensky, 1993/2004) انجام شده و هدف آن تبیین یک به یک فرایندهای اشاره شده است. این تببین ها از طریق استدلال پیرامون محدودیت هایی که عامل رخداد این فرایندها هستند و رتبه بندی آن ها انجام شده است. همچنین, درپیوند با گویش رودباری, یک رتبه بندی نهایی که تبیین کننده جایگزینی همخوان ملازی /q/ با همخوان های [k] یا [c] در هر سه بافت مورد بررسی است, ارائه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جم، بشیر، و رزمدیده، پریا. (1397). بررسی تطبیقی جایگزینی واج های ملازیِ وام واژهای عربی در فارسی معیار و گویش رودباری (کرمان) در چارچوب نظریه ی بهینگی. زبان پژوهی (علوم انسانی)، 10(26 )، 45-66. SID. https://sid.ir/paper/187966/fa

  Vancouver: کپی

  جم بشیر، رزمدیده پریا. بررسی تطبیقی جایگزینی واج های ملازیِ وام واژهای عربی در فارسی معیار و گویش رودباری (کرمان) در چارچوب نظریه ی بهینگی. زبان پژوهی (علوم انسانی)[Internet]. 1397؛10(26 ):45-66. Available from: https://sid.ir/paper/187966/fa

  IEEE: کپی

  بشیر جم، و پریا رزمدیده، “بررسی تطبیقی جایگزینی واج های ملازیِ وام واژهای عربی در فارسی معیار و گویش رودباری (کرمان) در چارچوب نظریه ی بهینگی،” زبان پژوهی (علوم انسانی)، vol. 10، no. 26 ، pp. 45–66، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/187966/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی