مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

136

دانلود:

37

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی جابجایی بند موصولی در زبان فارسی امروز براساس دستور کلام

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 85

چکیده

 این پژوهش بر آن است تا مسئلة جابه جایی بندهای موصولی در زبان فارسی امروز را بر اساس دستور کلام توصیف و تبیین کند. در پدیدة مذکور, بند موصولی از مجاورت اسم هسته به جایگاهی در انتهای جمله جابه جا شده و ساختی گسسته را به وجود می آورد. مشاهدة نمونه های مختلف از گونه های موصولی در فارسی امروز نشان می دهد که پدیدة جابه جایی ویژگی عام بندهای موصولی می باشد. بر اساس دستور کلام, عناصر متعلق به دستور معترضه تابع الزامات دستوری و معنایی دستور جمله نیستند, به همین دلیل سیالیّت در جایگاه ساختاری یک ویژگی عام و متمایزکنندة آن عناصر می باشد. از این جهت, استدلال می شود که جابه جایی بندهای غیرتحدیدی به عنوان عناصر دستور معترضه پیامد ماهیت دستوری آنها یعنی معترضگی می باشد و جابه جایی گونة تحدیدی نیز که از طریق فرآیند دستوری شدگی از سطح معترضه به سطح دستور جمله انتقال یافته, به عنوان یک ویژگی باقی مانده از ساخت منشأ تحلیل می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی