مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات زبان و ترجمه (دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد) | سال:1389 | دوره:42 | شماره:1 | صفحه شروع:69 | صفحه پایان:87

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

245

دانلود:

104

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و تحلیل شخصیت در نمایشنامه های منظوم تی. اس. الیوت

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 87

چکیده

 تی. اس. الیوت از جمله نمایشنامه نویسان منظوم محسوب می شود که با برگزیدن زبان نظم در نمایشنامه هایش سعی در پیمودن راهی جدا از سایر نمایشنامه نویسان داشته است. از میان آثاری که الیوت خلق کرده است, تعداد معدودی موفق بوده اند و بسیاری از منتقدان هم روش او را در نمایشنامه نویسی نمی پسندند, اما الیوت توانسته است با استفاده از زبان نظم و در برخی موارد با ترکیب نظم و نثر شخصیتهایی بیافریند که در نوع خود منحصر به فرداند. مقاله حاضر شخصیت را در نمایشنامه های منظوم الیوت بررسی و انواع آنها را پس از دسته بندی ارایه می کند. این مقاله سپس هدف الیوت را از ارایه خاص این نوع شخصیت روشن می سازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID