مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی | سال:1389 | دوره:2 | شماره:3-2 | صفحه شروع:7 | صفحه پایان:14

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

192

دانلود:

98

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تظاهرات چشمی HTLV-1

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 14

چکیده

 عفونت با ویروس سلول T لنفوتروپیک انسانی(HTLV-1) در برخی از مناطق دنیا اندمیک می باشد که یکی از مناطق شیوع آن در خراسان می باشد. یکی از درگیری های این ویروس درگیری چشمی می باشد. تظاهرات شناخته شده چشمی این ویروس شامل انفیلتراسیون بدخیمی در بیماران با لوکمی / لنفوم T سل بالغین, دژنراسیون شبکیه, درگیری نوروافتالمیک, واسکولیت و اگزودا در پریفر شبکیه, کراتو کونژکتویت سیکا - به خصوص در بیماران با میلوپاتی / پاراپارزی اسپاستیک تروپیکال وابسته به HTLV-1, یوئیت وابسته به HTLV-1 و آسیب قرنیه است. طیف بیماریهای چشمی مرتبط با HTLV-1 در حال گسترش می باشد. بررسی روتین بیماران آلوده به HTLV-1 به دلیل درگیری ایمنولوژیک یا نئوپلاستیک چشمی مهم می باشد. در این نوشتار تظاهرات چشمی  HTLV-1مرور می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID