video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

743

دانلود:

308

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل خطرساز مادری موثر در تولد نوزادان نارس- یک مورد مطالعه مورد شاهدی

صفحات

 صفحه شروع 793 | صفحه پایان 799

کلیدواژه

چکیده

 زمینه و هدف: عوارض ناشی از زایمان زودرس شایع ترین علت مرگ و میر گروه نوزادان را تشکیل می دهد. هدف این پژوهش شناخت عوامل خطرساز مادری موثر در تولد نوزادان نارس می باشد.مواد و روش کار: این پژوهش مورد- شاهدی در سال 1389 در بیمارستان تخصصی زنان و زایمان شهرستان قوچان انجام گرفت. نمونه آماری پژوهش شامل 120 نوزاد متولد شده نارس و 120 نوزاد متولد شده ترم بود که به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شده و به همراه مادرانشان بررسی شدند. اطلاعات مربوط به نوزادان و مادران آن ها به روش مصاحبه فردی جمع آوری گردید. داده های مطالعه در نرم افزار SPSS17 و با استفاده از آزمون آماری مجذور کای و فیشر و تی مستقل با حدود اطمینان 95٪ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان می دهد فراوانی مهمترین علل موثر در تولد نوزاد نارس مربوط به چند قلویی (25%), پارگی زودرس کیسه آب (8.3%), پره اکلامپسی (8.3%) و بیماری های کلیوی (6.7%) بوده است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش به منظور دستیابی به هدف کاهش مرگ و میر نوزادان تلاش بیشتر در زمینه ارتقاء کمی و کیفی اطلاعات و آگاهی های مادران در مورد عوامل خطر در تولد نوزاد نارس و تاکید بر اهمیت مراقبت های قبل و حین بارداری می تواند نقش مهمی در کاهش بروز نارسی در نوزادان و مرگ و میر آن ها داشته باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  زارعی، محمد، پایدار، زینب، و ایراندوست، امین. (1394). عوامل خطرساز مادری موثر در تولد نوزادان نارس- یک مورد مطالعه مورد شاهدی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7(4)، 793-799. SID. https://sid.ir/paper/186998/fa

  Vancouver: کپی

  زارعی محمد، پایدار زینب، ایراندوست امین. عوامل خطرساز مادری موثر در تولد نوزادان نارس- یک مورد مطالعه مورد شاهدی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی[Internet]. 1394؛7(4):793-799. Available from: https://sid.ir/paper/186998/fa

  IEEE: کپی

  محمد زارعی، زینب پایدار، و امین ایراندوست، “عوامل خطرساز مادری موثر در تولد نوزادان نارس- یک مورد مطالعه مورد شاهدی،” مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، vol. 7، no. 4، pp. 793–799، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/186998/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی