مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات ادبیات کودک | سال:1391 | دوره:3 | شماره:2 (پیاپی 6) | صفحه شروع:75 | صفحه پایان:90

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

403

دانلود:

159

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مفهوم خوانایی در ترجمه ادبیات کودکان و نوجوانان و شیوه ارزیابی آن

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 90

چکیده

 در این تحقیق درباره پدیده خوانایی متن و نحوه ارزیابی و ترجمه آن در ادبیات کودکان بحث می شود. برخی ابهامات و سوء تعبیرات موجود درباره خوانایی متن و ارزیابی آن در ادبیات کودکان مطرح و برای رفع آن ها و روشن کردن مساله تلاش می شود. هم چنین, نگارندگان شیوه ای ترکیبی را برای ارزیابی سطح خوانایی متن پیشنهاد می کنند و به منظور نشان دادن اعتبار این شیوه, مطالعه ای موردی ارائه می کنند که از این مدل استفاده کرده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID