مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,099

دانلود:

241

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند های جهرم و آسماری در مقطع کفترک، جنوب شرقی شیراز (استان فارس)

صفحات

 صفحه شروع 89 | صفحه پایان 100

چکیده

 در این تحقیق مقطع چینه شناسی تحت عنوان مقطع کفترک مربوط به سازند های جهرم و آسماری انتخاب شده اند. در مجموع ضخامت رسوبات این مقطع 286 متر می باشد .به طور کلی میکرو فاسیس های شاخص در سازند جهرم شامل وکستون,پکستون,گرینستون و میکروفاسیس های دولومیتی و آهک دولومیتی است که این میکروفاسیس ها در گروه های محیطی A (رخساره های پهنه جزر و مدی), B (رخساره های لاگون) و C (رخساره های (Shoal قرار گرفته اند؛ و میکروفاسیس های سازند آسماری شامل مادستون, وکستون,پکستون و گرینستون می باشد که این میکروفاسیس ها در گروه های محیطی A (رخساره های پهنه جزر و مدی), B (رخساره های لاگون) و C (رخساره های Shoal), D (رخساره های دریای باز) می باشند. عناصر آلوکم و تخریبی این میکروفاسیس ها در سازند های جهرم و آسماری شامل اینترا کلاست, بیوکلاست, اکسترا کلاست و پلوئید است. در مجموع به لحاظ مطالعات چینه نگاری سکانسی رسوبات سازند جهرم, شامل یک سکانس رسوبی درجه 3 و رسوبات سازند آسماری شامل دو سکانس رسوبی درجه 3 می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  دهقانی، سمیه، احمدی، وحید، و دهقانی، مریم. (1388). مطالعه رخساره ها, محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند های جهرم و آسماری در مقطع کفترک, جنوب شرقی شیراز (استان فارس). رسوب و سنگ رسوبی، 2(7)، 89-100. SID. https://sid.ir/paper/186826/fa

  Vancouver: کپی

  دهقانی سمیه، احمدی وحید، دهقانی مریم. مطالعه رخساره ها, محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند های جهرم و آسماری در مقطع کفترک, جنوب شرقی شیراز (استان فارس). رسوب و سنگ رسوبی[Internet]. 1388؛2(7):89-100. Available from: https://sid.ir/paper/186826/fa

  IEEE: کپی

  سمیه دهقانی، وحید احمدی، و مریم دهقانی، “مطالعه رخساره ها, محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند های جهرم و آسماری در مقطع کفترک, جنوب شرقی شیراز (استان فارس)،” رسوب و سنگ رسوبی، vol. 2، no. 7، pp. 89–100، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/186826/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی