مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: لسان مبین | سال:1389 | دوره:2 | شماره:1 | صفحه شروع:33 | صفحه پایان:52

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

205

دانلود:

120

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر فرهنگ عربی در غزل فارسی

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 52

چکیده

 نگارنده در مقاله حاضر, پس از مقدمه ای درباره اصطلاح «غزل» و وجه تسمیه آن, کوشیده است با بررسی ویژگی های غزل فارسی در چند بخش از جمله خاستگاه, قالب, مضامین و تحول آن ها به این سوال پاسخ دهد که آیا غزل فارسی به ویژه در آغازین سده های عرضه ـ از زبان و ادب و فرهنگ عربی اثر پذیرفته است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID