مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: لسان مبین | سال:1389 | دوره:2 | شماره:2 | صفحه شروع:243 | صفحه پایان:256

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

309

دانلود:

142

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

در انتظار گودو بررسی تحلیلی مفهوم منجی «نجات بخش» در شعر اخوان ثالث، البیاتی و نزار قبانی

نویسنده

ناظمیان رضا

صفحات

 صفحه شروع 243 | صفحه پایان 256

چکیده

 یکی از تفاوت های شعر نو با شعر سنتی آن است که در شعر نو شاعر سعی دارد تا از زاویه ای خاص و متفاوت به موضوع بنگرد. ظهور منجی یکی از موضوعاتی است که شاعران پیشگامی چون اخوان ثالث در شعر «مرد و مرکب» و البیاتی در «الحمل الکاذب» و نزار قبانی در «بانتظار غودو» به آن پرداخته و از زاویه دید خود به آن نگریسته اند. در این مقاله سعی شده است تا همانندی ها و تفاوت ها در نوع نگاه به این موضوع و سبک شعری این سه شاعر, بررسی و تحلیل شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID