video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

97

دانلود:

45

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر پارامترهای اسپری شعله ای و عملیات حرارتی بر ریزساختار پوشش های بر پایه نیکل

صفحات

 صفحه شروع 4 | صفحه پایان 18

چکیده

 اسپری شعله ای به خاطر گستردگی مواد مورد استفاده و هزینه پایین, یکی از فرایندهای پرکاربرد در فراوری پوشش ها به شمار می رود. اما چسبندگی ضعیف بین اسپلت ها و بین پوشش و زیرلایه و تخلخل بالای پوشش, از معایب عمده این روش است. برای غلبه بر این مشکل, پوشش های به دست آمده از این فرایند, تحت عملیات حرارتی قرار می گیرند. پوشش های NiCrBSi, مقاومت سایشی و خوردگی بالایی داشته و در اجزایی که تحت شرایط سخت تریبولوژیکی قرار دارند, به کار برده می شوند. در تحقیق حاضر پوشش های پایه نیکل NiCrBSi, با استفاده از تکنیک اسپری شعله ای فراوری شده و تاثیر پارامترهای اسپری شعله ای و عملیات حرارتی بر ریزساختار آنها بررسی گردید. نتایج نشان داد که پوشش های به دست آمده در میزان تغذیه پودر 150g/min و فاصله اسپری 15cm که بر روی زیرلایه های سندبلاست شده, اعمال گردیده اند, از ریزساختار لایه ای تشکیل شده اند که این لایه ها به خوبی روی یکدیگر پخش شده و کمترین مقدار تخلخل را دارا هستند. نتایج بررسی های فازی نشان داد که فازهای Ni, CrB, (Cr, Fe)7C3, Ni3B و Ni5Si2 در ریزساختار پوشش های عملیات حرارتی شده تا دمای 1075oC قابل شناسایی هستند. همچنین در پوشش های عملیات حرارتی شده در دمای 1100oC, علاوه بر فازهای ذکر شده, فاز Cr2Ni3B6 نیز شناسایی شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی