Start: 2/7/2023 2:13:47 PMEnd: 2/7/2023 2:13:47 PM >> 687

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

109

دانلود:

27

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر پارامترهای تف جوشی تحت فشار بر عبوردهی مادون قرمز سرامیک نوری فلوریدمنیزیم

نویسندگان

اصغری شیوایی حسین

صفحات

 صفحه شروع 28 | صفحه پایان 35

چکیده

 سرامیکهای نوری بخش مهمی از فناوری در صنایع اپتیک را تشکیل می دهند. فلورید منیزیم یکی از این سرامیکهای نوری است که کاربردهای متنوعی از جمله در حسگرهای مادون قرمز به عنوان پنجره مادون قرمز دارد. از مزایای فلورید منیزیم نسبت به مواد دیگر, دوام بالا و خواص مکانیکی و حرارتی مناسب آن است. پنجره باید در محدوده طول موج مورد نظر شفاف باشد و درصد بالایی از اشعه رسیده را از خود عبور دهد و به سمت حسگر هدایت کند. در این پروژه از پودر فلورید منیزیم بوسیله روش پرس داغ نمونه های پلی کریستال تهیه گردید و تاثیر پارامترهای فرآیند و ریز ساختار بر روی خواص اپتیکی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که مهمترین مشکل برای رسیدن به عبوردهی بالا حذف حفره ها و رشد دانه می باشد. البته اثر بازتاب از سطح نیز تاثیر زیادی بر نتایج به دست آمده داشته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی