مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش در فناوری برق (الکترونیک و قدرت) | سال:1388 | دوره:2 | شماره:1 | صفحه شروع:27 | صفحه پایان:33

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

120

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی چند هدفی منبع تغذیه پالسی برای تفنگ ریلی

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 33

چکیده

 خلاصه: به طورکلی در طراحی منابع تغذیه پالسی ولتاژ شارژ بانک های خازنی و زمان سوئیچ شدن آنها از جمله پارامترهایی هستند که نقش اساسی در شکل و دامنه پالس خروجی ایفا می کنند. در این مقاله روشی جدید جهت طراحی منبع تغذیه پالسی پیشنهاد شده است. در این روش با استفاده از الگوریتم ژنتیک تحت محیط نرم افزار MATLAB مجموعه ای از مقادیر ولتاژهای شارژ بانک های خازنی و زمان سوئیچ شدن آنها, برای بهینه سازی چند هدفی منبع تغذیه به دست آمده است. در این میان مطابق با نیازمندی های طراح یکی از این مجموعه مقادیر به عنوان بهترین راه حل انتخاب می شود. سرعت خروج پرتابه و راندمان کل سیستم اهدافی هستند که در بهینه سازی در نظر گرفته شده اند با این محدودیت که شتاب آرمیچر به کمتر از 106 متر بر مجذور ثانیه محدود شود. همچنین نتایج بهینه سازی با اهداف سرعت پرتابه و راندمان کل سیستم به طور جداگانه بررسی شده اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID