مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

196

دانلود:

91

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کنترل سرعت موتور القایی تغذیه شده با مبدل ماتریسی با ولتاژ ورودی نامتعادل

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 26

چکیده

 خلاصه: مبدل ماتریسی یک مبدل تبدیل انرژی مستقیم با ضریب توان ورودی بالا است. به دلیل این که در مبدل ماتریسی المان ذخیره کننده انرژی وجود ندارد, مشخصه های خروجی با اغتشاش در ولتاژ ورودی دچار تنزل می گردند. مطالعات زیادی به منظور رفع این مشکل انجام شده است. در این مقاله عملکرد مبدل ماتریسی کنترل شده با روش Venturini در شرایط ولتاژ ورودی نامتعادل مورد بررسی قرار می گیرد. ولتاژ خروجی مبدل تخمین زده شده و یک روش جبران سازی مبتنی بر کنترلر PI به منظور حذف اثرات منفی هارمونیک های موجود در ولتاژ ورودی در پیشنهاد شده است. استفاده از این روش هارمونیک های خروجی را کاهش داده و پایداری کنترل ولتاژ و جریان بار را تضمین می کند. مبدل ماتریسی برای تغذیه موتور القایی استفاده می شود که ولتاژ مرجع برای مبدل به وسیله یک کنترلر مبتنی بر خطی سازی با فیدبک ورودی- خروجی محاسبه می گردد. به منظور اثبات نقاط قوت روش جبران سازی مطرح شده نتایج شبیه سازی نشان داده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.