مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش در فناوری برق (الکترونیک و قدرت) | سال:1387 | دوره:1 | شماره:1 | صفحه شروع:31 | صفحه پایان:36

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

287

دانلود:

106

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کنترل سرعت بدون سنسور موتور سنکرون مغناطیس دایم با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 36

چکیده

 امروزه به دلیل سادگی ساختمان و بازده زیاد, کاربرد موتورهای سنکرون مغناطیس دایم به سرعت در حال افزایش است. از جمله کاربردهای این موتور استفاده در تجهیزات درایو است. مشکلات کنترل در درایوهای بدون سنسور و با لحاظ نویز و اختلال بیشتر است. خصوصا در سرعت های خیلی زیاد, این مشکلات افزایش می یابد. در این مقاله با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته مدل جدیدی برای تخمین سرعت و وضعیت ارایه شده است که دقت تخمین را بهبود داده است. نتایج برای سه نوع بار فن / پمپ, مجموعه موتور / ژنراتور و بالا برنده بررسی و ارایه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID