video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,343

دانلود:

231

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارایه یک روش بازخورد ربط با رویکرد اصلاح معیار شباهت در یک سیستم بازیابی تصویر مبتنی بر جایگزینی فازی تصاویر اشعه x پزشکی با گراف نسبی ویژگی دار فازی

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 46

چکیده

 جهت بهبود عملکرد سیستم های بازیابی تصویر بر اساس محتوا از روش های بازخورد ربط استفاده می شود. در این مقاله, یک روش جدید بازخورد ربط با رویکرد اصلاح معیار شباهت در یک سیستم بازیابی تصویر مبتنی بر جایگزینی فازی تصاویر اشعه x پزشکی با گراف نسبی ویژگی دار فازی ارایه شده است. روش بازخورد ربط پیشنهادی با استفاده از میزان شباهت تصاویر مرتبط و غیرمرتبط با تصویر پرس وجو, وزن بهینه ای برای هر ویژگی در بردار ویژگی محاسبه می گردد تا در الگوریتم تطبیق فازی گراف به عنوان یک پارامتر تصحیح کننده معیار شباهت استفاده گردد. وزن بهینه برای هر ویژگی در بردار ویژگی از روی انحراف معیار ویژگیهای تصاویر بازیابی شده در راستای بعد ویژگی در فضای ویژگی محاسبه می گردد. در سیستم پیشنهادی, از گراف های نسبی ویژگی دار فازی جهت جایگزینی فازی تصویر, از یک الگوریتم تطبیق فازی گراف جهت تعریف معیار شباهت و از یک الگوریتم طبقه بندی معنایی مبتنی بر نقشه ادغام جهت تعیین فضای جستجو در پایگاه داده استفاده شده است. جهت ارزیابی روش بازخورد ربط در سیستم پیشنهادی از یک پایگاه داده استاندارد تصاویر اشعه x پزشکی شامل 10000 تصویر در 57 کلاس مختلف استفاده شده است. بهبود پارامترهای ارزیابی سیستم بازیابی, کارایی و کارآمدی سیستم پیشنهادی را نشان می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پورقاسم، حسین، و قاسمیان، حسن. (1388). ارایه یک روش بازخورد ربط با رویکرد اصلاح معیار شباهت در یک سیستم بازیابی تصویر مبتنی بر جایگزینی فازی تصاویر اشعه x پزشکی با گراف نسبی ویژگی دار فازی. پژوهش در فناوری برق (الکترونیک و قدرت)، 1(4)، 35-46. SID. https://sid.ir/paper/186474/fa

  Vancouver: کپی

  پورقاسم حسین، قاسمیان حسن. ارایه یک روش بازخورد ربط با رویکرد اصلاح معیار شباهت در یک سیستم بازیابی تصویر مبتنی بر جایگزینی فازی تصاویر اشعه x پزشکی با گراف نسبی ویژگی دار فازی. پژوهش در فناوری برق (الکترونیک و قدرت)[Internet]. 1388؛1(4):35-46. Available from: https://sid.ir/paper/186474/fa

  IEEE: کپی

  حسین پورقاسم، و حسن قاسمیان، “ارایه یک روش بازخورد ربط با رویکرد اصلاح معیار شباهت در یک سیستم بازیابی تصویر مبتنی بر جایگزینی فازی تصاویر اشعه x پزشکی با گراف نسبی ویژگی دار فازی،” پژوهش در فناوری برق (الکترونیک و قدرت)، vol. 1، no. 4، pp. 35–46، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/186474/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی