مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش در فناوری برق (الکترونیک و قدرت) | سال:1388 | دوره:1 | شماره:3 | صفحه شروع:3 | صفحه پایان:9

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

146

دانلود:

85

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی انرژی مصرفی دو موتور الکتریکی تزویج شده بر اساس الگوریتم ژنتیک

صفحات

 صفحه شروع 3 | صفحه پایان 9

چکیده

 دو موتور الکتریکی تزویج شده می تواند جانشین تک موتور نیروی محرک زیردریایی شود. در این صورت با تغییر سرعت زیردریایی, توان پروانه و متعاقبا توان مکانیکی این دو موتور نیز تغییر می کند. یکی از مسایل مهم در کنترل کننده سیستم تزویج دو موتور الکتریکی نحوه تقسیم مناسب توان بار بین دو موتور است. در مقالات گزارش شده قبلی توان بار به صورت غیربهینه بین موتورها تقسیم شده است. در این مقاله کنترل کننده بهینه ای طراحی شده که بازده سیستم را حداکثر می کند. تخصیص بهینه بار موتورها در سرعت های مختلف متفاوت است. کنترل کننده پیشنهادی این مقاله مبتنی بر الگوریتم ژنتیک است و قادر است در تمامی سرعت ها توان بار را بین موتورها به صورت بهینه تقسیم کند. نتایج شبیه سازی رفتار مناسب سیستم و تقسیم بهینه توان بار را نمایش می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID