مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فرآیندهای نوین ساخت و تولید | سال:1389 | دوره:1 | شماره:1 | صفحه شروع:11 | صفحه پایان:15

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

194

دانلود:

136

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدلسازی تخریب پیشرونده صفحات کامپوزیتی با گشودگی دایروی تحت بار فشاری محوری

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 15

چکیده

 در این تحقیق مدل پیش  رونده تخریب, برای بررسی رفتار ورق های کامپوزیتی با گشودگی عرضی تحت تاثیر بارهای فشاری محوری توسعه داده شد. به علت جابجایی های بزرگ پس از کمانش ورق, جهت آنالیز تنش, استفاده از آنالیز غیرخطی لازم است. به منظور مدل سازی پدیده پیش رونده تخریب, مدل پیش رونده تخریب با مودهای مختلف تخریب همانند ترک خوردگی ماتریس, برش الیاف- ماتریس, تخریب الیاف, با استفاده از تقریب تنش های بین لایه ای توسعه داده شد. آنالیز بر اساس مدل اجزای محدود تخریب سه بعدی است, که شامل ترکیب سه قسمت عمده, آنالیز تنش, آنالیز تخریب و قوانین کاهش خواص مواد است. در این تحقیق به علت استفاده از روش با استفاده از روش کنترل بار, با استفاده از الگوریتم حل کمان و روش کنترل جابجایی, بار نهایی سازه با دقت مناسب تر پیش بینی می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID