Start: 2/1/2023 2:02:42 AMEnd: 2/1/2023 2:02:42 AM >> 581

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

561

دانلود:

58

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی، ساخت و تحلیل کیفیت سطح ماشینکاری توسط ابزار خود چرخان فرزکاری

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 63

چکیده

 یکی از معایب ابزارهای فرزکاری معمولی, گرمای زیاد منطقه برش قطعه کار و در نتیجه گرم شدن شدید ابزار و فرسودگی زودرس می باشد. بنابراین برای انجام ماشینکاری در زمان طولانی و به طور پیوسته, نیاز به تعویض مداوم اینسرت ها و ابزار می باشد. ابزار فرزکاری با لبه خود چرخان به گونه ای طراحی و ساخته شده که اینسرت ها می توانند آزادانه حول محور خود (محوری مجزا از محور چرخش ابزار) بچرخند. این چرخش موجب پخش گرما در منطقه وسیع تری از لبه برنده و بالا رفتن عمر ابزار می شود. در این مقاله فرآیند طراحی و ساخت ابزار خودچرخان فرزکاری بیان شده است. سپس کیفیت سطح ماشینکاری آلومینیوم توسط ابزار خود چرخان, از روش طراحی آزمایش آماری "فاکتوریل کامل" بررسی گردیده  است. این ابزار برای نخستین بار در کشور ساخته و در سازمان ثبت اسناد و مالکیت های صنعتی به شماره 51358, به ثبت رسید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی