video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

68

دانلود:

26

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

امکان سنجی اکستروژن مقاطع واگرا بر اساس روشهای تئوری و عددی

صفحات

 صفحه شروع 3 | صفحه پایان 10

چکیده

 اکستروژن مقاطع بزرگ با توجه به مسایل فنی و اقتصادی تولید همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. یکی از راههای تولید چنین قطعاتی گسترش جریان مواد به کناره ها و طراحی قالب هایی با ابعاد بزرگتر از بیلت اولیه است. برای این منظور یک فرمولاسیون جدید بر اساس تئوری حد بالا ارایه شده است. میدان سرعت سینماتیکی مجاز برای هندسه تغییر شکل مفروض تعریف شده است. با استفاده از این فرمولاسیون اکستروژن مقاطع مستطیلی دارای ابعاد بزرگتر از بیلت اولیه برای نخستین بار مورد تحلیل قرار گرفته اند. مقادیر فشار اکستروژن تحت تاثیر متغیرهای فرایند برای مسایل فوق الذکر بدست آمدند. نتایج نشان می دهند که تولید این مقاطع با قالب های پیشنهادی امکان پذیر می باشند. در مرحله بعدی این فرایند به کمک روش اجزا محدود مورد بررسی قرار گرفت و در پایان نتایج بدست آمده با یکدیگر مقایسه شدند نتیجه کار انطباق نزدیکی بین روشهای مورد بررسی را نشان می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی