مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فرآیندهای نوین ساخت و تولید | سال:1389 | دوره:1 | شماره:1 | صفحه شروع:37 | صفحه پایان:44

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

139

دانلود:

127

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مدل ریاضی تراشکاری با جت الکتروشیمیایی

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 44

چکیده

 یکی از انواع روشهای ماشینکاری الکتروشیمیایی تراشکاری الکتروشیمیایی می باشد. اگر در تراشکاری الکتروشیمیایی به جای ابزارهای متداول ECM از یک نازل برای رساندن الکترولیت به گپ ماشینکاری استفاده شود, فرآیندی با نام تراشکاری با جت الکتروشیمیایی بوجود می آید. در تحقیق حاضر یک مدل ریاضی برای این فرآیند ارایه شده و نتایج حاصل از آن با آزمایشهای عملی مقایسه و نشان داده شده که تطابق قابل قبولی بین آنها وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID