Start: 2/2/2023 3:38:44 PMEnd: 2/2/2023 3:38:45 PM >> 574

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

139

دانلود:

54

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شکل پذیری لوح های ترکیبی (TWB) فولادی جوشکاری شده توسط لیزر در شکل دهی کشیدنی

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 54

چکیده

 استفاده از TWB در صنعت خودروسازی, به دلیل داشتن مزایایی مثل کاهش در وزن, مصرف سوخت و هزینه خودرو رو به افزایش است. هدف اصلی از این پژوهش بررسی اثر ناحیه جوش, تفاوت در پوشش سطحی و نسبت ضخامت بر قابلیت شکل پذیری TWB تشکیل شده از ورق های فولادی از جنسSPCC ,IF  و AISI 304 می باشد. نشان داده شده است که ناحیه باریک جوش لیزری تاثیر ناچیزی بر قابلیت شکل پذیری TWB1 دارد. نتایج تست LDH2  بر روی TWB نشان می دهد که با افزایش نسبت ضخامت ورق های تشکیل دهنده آن, شکل پذیری کاهش می یابد. همچنین در تست LDH بر روی TWB تشکیل شده از ورق های با پوشش سطحی متفاوت, به دلیل تغییر در شرایط اصطکاک سطحی ترک در ورق بدون پوشش ایجاد می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی