Start: 2/2/2023 2:13:16 PMEnd: 2/2/2023 2:13:17 PM >> 577

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,853

دانلود:

410

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبیه سازی شکل دهی انفجاری ورق از جنس آلیاژ آلومینیوم

نویسندگان

ظهور مهدی | کریمی مسعود

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 31

چکیده

 در سالهای اخیر ورق های آلیاژ آلومینیوم در صنعت خودروسازی کاربرد وی‍ژه ای پیدا کرده اند. شکل دهی این مواد با روش های استاتیکی مانند هیدروفرمینگ و پرس بسیار مشکل است چرا که این ورق ها محدوده پلاستیک پیش از پارگی کمتری نسبت به ورق های فولادی معمول دارند. در این پژوهش شکل دهی آزاد آلیاژ آلومینیوم به عنوان مطالعه پایه ای بررسی شده است که با استفاده از موج شوک حاصل از انفجار در زیر آب و ماده منفجره SEP و تغییر پارامتر ضخامت ورق انجام می شود. جهت معتبرسازی تحلیل عددی نرم افزار  DYNA LSیکی از این ضخامت ها با نتایج بدست آمده در مقالات معتبر مقایسه شده که همخوانی مناسبی دارد و می توان از آن جهت اعتبار بخشی به آنالیز انجام شده و نتایج حاصل کمک گرفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی