مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,107

دانلود:

836

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل پراکنش فضایی مبلمان ورزشی در پارک های شهری و تاثیر آن بر رضایت و استقبال شهروندان (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 34

کلیدواژه

مبلمان ورزشی (وسایل بدنسازی)Q3

چکیده

 ورزش و تفریح, عاملی مهم در تامین سلامت جسمی و روانی, غنی سازی اوقات فراغت, گسترش روابط اجتماعی, دور شدن از زندگی ماشینی و بازگشت به طبیعت است. ورزش های همگانی مانند پیاده روی, کوه پیمایی, ورزش های صبحگاهی در پارک ها و محلات و بازی های محلی و بومی, از جمله فعالیت هایی است که افراد با حداقل امکانات می توانند به آن بپردازند. این کار, علاوه بر تاثیر مستقیمی که بر افزایش روحیه نشاط در جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی و اعتیاد دارد, نقش بسیار موثری نیز در ارتقای سلامت جامعه و کاهش بیماری هایی مانند دیابت, سرطان, پوکی استخوان و بیماری های قلبی و عروقی دارد. لذا, به دلیل اهمیت ورزش در جامعه, بررسی وضعیت امکانات ورزشی و تفریحی و آگاهی از خواسته ها و نیاز مردم ضروری به نظر می رسد. کلانشهر اصفهان با توجه به جمعیت میلیونی آن, بیش از پیش نیازمند انجام این بررسی است تا با پی بردن به دیدگاه ها و نظرات شهروندان در مورد وضعیت ورزش همگانی در شهر بتوان نسبت به تقویت, بهبود و رفع کاستی های آن اقدام کرد. مبلمان ورزشی (وسایل بدنسازی و حرکت درمانی) یکی از امکاناتی است که شهرداری اصفهان به منظور تسهیل در پرداختن به ورزش, تفریح, آسایش و رفاه شهروندان در پارک ها و فضای سبز شهری نصب نموده و در این مطالعه, هدف, بررسی میزان استقبال عمومی و رضایت شهروندان از نحوه پـراکندگی و توزیع این وسایل در سطح شهر اصفهان می باشد. از دیدگاهی می توان گفت که روش این پژوهش, استقرایی و از دید هدف, کاربردی است و از نظر ماهیت, توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش, شامل پارک های مهم و فضای سبز مناطق شهرداری است و روش نمونه گیری مورد استفاده, نمونه گیری خوشه ای و همچنین تصادفی ساده متناسب با حجم جامعه است. در این تحقیق, تعداد نمونه ها متناسب با حجم جامعه آماری و مناطق شهری به طور تصادفی انتخاب شده است. به این ترتیب که تعداد 39 پارک در سطح شهر (3 پارک در هر منطقه) انتخاب گردید و مجموعا در کل شهر, 390 پرسشنامه (30 مورد در هر منطقه) توزیع و اطلاعات مورد نیاز پژوهش گردآوری شد. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها, استفاده از نرم افزارهای SPSS و Excel بوده و نتایج به دست آمده, حاکی از آن است که وضعیت تاهل و وجود برنامه های ورزش صبحگاهی, سن و میزان فاصله از پارک در انگیزه فعالیت های ورزشی افراد موثر بوده و همچنین, متغیرهای منطقه سکونت, نوع پارک, وضعیت تاهل و وجود برنامه های ورزش صبحگاهی نیز در انگیزه استفاده از مبلمان ورزشی موثر بوده اند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی