مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زمین شناسی مهندسی | سال:1388 | دوره:3 | شماره:1 | صفحه شروع:513 | صفحه پایان:522

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

150

دانلود:

86

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی عدد لوژن به کمک شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با روش های آماری

صفحات

 صفحه شروع 513 | صفحه پایان 522

چکیده

 برآورد ویژگی های هیدروژئولوژیکی توده سنگ و پیش بینی میزان جریان آب از بحث های حیاتی و جدی در مهندسی سنگ به شمار می رود. از آن جا که در توده سنگ های درز و شکاف دار ناپیوستگی ها مسیرهای اصلی جریان آب را به وجود می آورند, مشخصات آن ها تاثیر چشم گیری بر آب گذری خواهد داشت. با وجود تحقیقات فراوان هنوز روش مناسبی که رابطه مشخصی بین همه پارامترها و میزان آب گذری برقرار کند وجود ندارد. امروزه شبکه های عصبی ابزار قدرتمندی برای حل مسائل پیچیده از قبیل پیش بینی, تشخیص الگو و طبقه بندی انواع متغیرها هستند. در این تحقیق به کمک نوعی شبکه عصبی مصنوعی, رفتار و مقدار آب گذری توده سنگ های گرانودیوریتی ساختگاه سد شور - جیرفت از روی برخی وی‍ژگی ناپیوستگی ها از جمله شاخص کیفی سنگ, فراوانی درزه ها, بازشدگی, چگالی وزنی درزه, زون های خرد شده و عمق پیش بینی شده است. رابطه این پارامترها با آب گذری با روش آماری رگرسیون چند متغیره نیز بررسی شده است. داده های به کار رفته در آموزش و آزمایش این شبکه عصبی شامل نتایج مربوط به 304 آزمایش لوژن در توده سنگ های گرانودیوریتی ساخت گاه سد شور - جیرفت است. شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با قاعده پس انتشار خطا با الگوریتم آموزش Levenberg-Marquardt در این تحقیق استفاده شده است. این بررسی های نشان می دهد که شبکه عصبی مصنوعی از توانایی فراوانی در حل چنین مسایلی برخوردار است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID