مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences) | سال:1385 | دوره:11 | شماره:5 (پی در پی 53) | صفحه شروع:275 | صفحه پایان:284

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

477

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نتایج درازمدت درمان 185 بیمار مبتلا به مننژیوم اینتراکرانیال در یک دوره 26 ساله

صفحات

 صفحه شروع 275 | صفحه پایان 284

چکیده

 سابقه و هدف: مننژیوم دومین تومور شایع اینتراکرانیال اولیه است که غالبا زنان را در میان سالگی گرفتار می سازد. با توجه به شیوع بالای این تومور و گسترده بودن منطقه وقوع آن در حفره اینتراکرانیال در این مطالعه نتایج اعمال جراحی انجام شده در 185 مورد از میان 405 بیمار دچار مننژیوم که از سال 1358 لغایت 1384 توسط تیم پزشکی معالج بررسی و تحت درمان قرار گرفته اند گزارش شده است.مواد و روش ها: این تحقیق به روش case series انجام شده است. علایم و نشانه ها, یافته های تصویربرداری, عوامل خطرزا, میزان رزکسیون, روش های جراحی, عوارض متعاقب جراحی و موارد عود به همراه نتایج درمانی بررسی شده است. ارزیابی میزان رزکسیون با انجام CT اسکن یا MRI با تجویز ماده حاجب صورت گرفته است و نتایج درمان بیماران واجد شرایطی که جراحی شده بودند و اطلاعات آن ها کامل بود با آمار توصیفی- تحلیلی مورد قضاوت قرار گرفت.یافته ها: طی مدت مورد مطالعه 405 مورد بیمار مبتلا به مننژیوم اینتراکرانیال مراجعه کرده بودند که تعداد 185 نفر واجد شرایط بودند. سن بیماران 49.9 ± 13.3 سال بود. جوان ترین بیمار 2 سال و مسن ترین بیمار81 سال داشت. 59.5 درصد بیماران مونث و 40.5 درصد مذکر بودند. در 85.40 درصد رزکسیون تومور به طور کامل انجام شده است. بیماران حداقل یک ماه و حداکثر 180 ماه و به طور متوسط 32.11 ماه پی گیری شدند. در 128 نفر (%69.2) هیچ عارضه ای متعاقب عمل جراحی رخ نداد (P<0.001). میزان عود در مطالعه حاضر 14.6 درصد بود و 3.8 درصد بیماران پس از عمل جراحی فوت کردند.نتیجه گیری: به نظر می رسد با استفاده از روش های مدرن جراحی اعصاب در رزکسیون انواع مننژیوم های اینتراکرانیال به خصوص استفاده از میکروسکوپ, میزان رزکسیون کامل قابل مقایسه با آمارهای خارجی است. به نظر می رسد که رادیوتراپی نقش مهمی در کنترل عود و بهبود مواردی دارد که انجام رزکسیون کامل منجر به بروز نقص عصبی می شود. گزارش موارد و نتایج درمانی سری های همکاران در خواست می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID