مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مسکن و محیط روستا | سال:1389 | دوره:29 | شماره:129 | صفحه شروع:98 | صفحه پایان:109

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,294

دانلود:

415

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گردشگری روستایی و لزوم توجه به آن در برنامه های توسعه و آبادانی روستاها

صفحات

 صفحه شروع 98 | صفحه پایان 109

چکیده

 یکی از گزینه هایی که امروزه به دلیل گسترش شهرنشینی و آلودگی محیط های شهری, ذهن بسیاری از سیاستگذاران, برنامه ریزان و مجریان سرمایه گذاری توسعه روستایی را به خود مشغول کرده, ایجاد و گسترش صنعت گردشگری (توریسم) روستایی می باشد که به عنوان یک از صنایع مهم و اساسی در بخش اقتصاد و فرهنگ, می تواند نقش مهمی در کاهش فشارهای روحی و روانی شهرها و همچنین جلوگیری از مهاجرتهای بی رویه روستاییان به شهرها ایفا نماید.با توجه به ادغام دو سازمان گردشگری و سازمان میراث فرهنگی و صنایع کوچک و تشکیل سازمان میراث فرهنگی, گردشگری و صنایع دستی و برگزاری اولین همایش گردشگری روستایی و عشایری در سطح ملی با حضور مقامات بلند پایه کشور در هشتم اسفند ماه 1385, لازم است که در زمینه حفظ و گسترش روستاها و جلوگیری از تخریبهای محیطی با برنامه ریزی و اقدام آگاهانه تری عمل کنیم.با این دیدگاه در مقاله حاضر ضمن استفاده از منابع و مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی تعاریف توریسم و توریسم روستایی, جاذبه ها, فواید, آسیب ها و راهکارهای توسعه توریسم روستایی پرداخته ایم.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID