مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,467

دانلود:

1,525

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه وجوه ادراکی انسان با عوامل هویت بخش در معماری

نویسندگان

دامیار سجاد

صفحات

 صفحه شروع 91 | صفحه پایان 106

چکیده

 این مقاله سعی دارد که با استفاده از یک مدل, ارتباط وجوه هویتی معماری را با وجوه انسانی بررسی نماید. در این پژوهش ابتدا تعریف فراگیری از مفهوم هویت و هویت معماری ارائه شده است, سپس ابعاد مختلف تعاریف هویت معماری در چارچوب این تعریف تبیین می گردد تا براساس این تعریف معین, بتوان عوامل هویت بخش معماری را شناسایی و دسته بندی کرد. نوشته حاضر در سه بخش اصلی ارائه شده است: نخست روش شناسی مواجهه با موضوع هویت معماری مورد بحث قرار گرفته که در آن با استفاده از ماشین های فکری گدس تمام روش های ممکن برای مطالعه هویت معماری در چهار دسته قرار داده شده است؛ سپس مفاهیم مختلفی که از تعریف هویت به عنوان وحدت تصور ذهنی (توقع یا انتظار ذهنی) و عینیت در مباحث نظری معماری به کار رفته بررسی شده است. معرفی هویت فردی یا گروهی به واسطه معماری, ابراز هویت اجتماعی-فرهنگی به واسطه کالبد, خودیابی انسان به واسطه ساخت محیط و بالاخره ابراز هویتی که از خود معماری به صورت مطلق انتظار می رود, چهارگونه مورد نظر را تشکیل می دهد. بخش اصلی مقاله به مدلسازی مفهوم هویت مطلق معماری براساس وجوه ادراکی انسان اختصاص دارد. پژوهش حاضر برای ساماندهی عوامل تشکیل دهنده نوع فوق از هویت معماری منجر به یک مدل سه محوری شده است که محورهای آن را ادراک تجربه (جسمانی, روانی, اجتماعی و روحانی), محیط تجربه (طبیعی و مصنوعی) و زمان تجربه (آنی, طول عمر, نسل های متوالی و ازلی) تشکیل می دهد که مجموعا 32 گونه از عوامل هویت بخش را معرفی می کند که در نظام معین با هم ارتباط دارند. با این ترتیب هر موضوع مرتبط با هویت مطلق معماری جایگاه خاص خود را در این مدل می یابد. مثال عینی از مدل مزبور در معرفی بخشی از عوامل هویت بخش, سیاه چادرهای ایلام برای افراد بومی به کار گرفته شده است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  دامیار، سجاد. (1393). رابطه وجوه ادراکی انسان با عوامل هویت بخش در معماری. مسکن و محیط روستا، 33(146)، 91-106. SID. https://sid.ir/paper/186012/fa

  Vancouver: کپی

  دامیار سجاد. رابطه وجوه ادراکی انسان با عوامل هویت بخش در معماری. مسکن و محیط روستا[Internet]. 1393؛33(146):91-106. Available from: https://sid.ir/paper/186012/fa

  IEEE: کپی

  سجاد دامیار، “رابطه وجوه ادراکی انسان با عوامل هویت بخش در معماری،” مسکن و محیط روستا، vol. 33، no. 146، pp. 91–106، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/186012/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.