مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,029

دانلود:

1,341

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی روستایی، مشارکت و توسعه پایدار

صفحات

 صفحه شروع 3 | صفحه پایان 16

چکیده

 شهری شدن کشور که نه تنها در ایران, که در مقیاس جهانی نیز در حال وقوع است سبب شده رفتارها و هنجارهای جدیدی در روستا پدید آید و به سبب این دگرگونی ها, نیازها و خواست های جدید در ارتباط با سازمان کالبدی فضایی از سوی جامعه روستایی طلب شود. بازسازی مناطق جنگ زده و پس از آن روستاهای آسیب دیده از زلزله و سیل نشان داد که تا چه اندازه کاربست سیاست ها, برنامه ها و اقدامات آموخته شده در مدارس معماری و شهرسازی می تواند در تناقض و تباین با سازمان اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی کالبدی روستا قرار گیرد. ولی این تجربیات گران سنگ هیچ گاه به جمع بندی روشنی برای برنامه ریزی و طراحی روستایی منجر نشده است.بهسازی و نوسازی بافتهای با ارزش روستایی و تعدادی معدود از بازسازی های موفق پس از سانحه نشان می دهد که برنامه ریزی و طراحی روستایی جزء از طریق تعامل و روابط متقابل با روستاییان, آن هم در مقیاس اجرایی حاصل نتواند شد. لازم است که از همان آغاز کار, روستا در چرخه تصمیم سازی, تصمیم گیری, برنامه ریزی, طراحی و اجرا حضور مستقیم و تعیین کننده داشته باشد. مقیاس روستا, مشارکت واقعی را در دستور کار قرار می دهد و بازخوانی سازمان فضایی و کالبدی روستا جزء از طریق این مشارکت میسر نخواهد شد. استفاده از دانش بومی, بازآموزی و معاصرسازی این دانش, استفاده از مصالح بوم آور و باز تولید و معاصرسازی آنها, بسیج نیروهای خفته روستایی و آموزش آنان برای کاربست مجدد دانش بومی در زمینه بازتولید سازمان فضایی و کالبدی روستا, شرط لازم برای تدوین مبانی طراحی روستایی است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حبیبی، سیدمحسن، بارول، شیرین، خجسته، مریم، و نگهداری کیا، پریا. (1389). طراحی روستایی, مشارکت و توسعه پایدار. مسکن و محیط روستا، 29(132)، 3-16. SID. https://sid.ir/paper/185971/fa

  Vancouver: کپی

  حبیبی سیدمحسن، بارول شیرین، خجسته مریم، نگهداری کیا پریا. طراحی روستایی, مشارکت و توسعه پایدار. مسکن و محیط روستا[Internet]. 1389؛29(132):3-16. Available from: https://sid.ir/paper/185971/fa

  IEEE: کپی

  سیدمحسن حبیبی، شیرین بارول، مریم خجسته، و پریا نگهداری کیا، “طراحی روستایی, مشارکت و توسعه پایدار،” مسکن و محیط روستا، vol. 29، no. 132، pp. 3–16، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/185971/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.