مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم دامی | سال:1388 | دوره:2 | شماره:2 | صفحه شروع:65 | صفحه پایان:70

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

161

دانلود:

78

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی پاسخ تخمدانی گاومیش رودخانه ای شبه جزیره میانکاله در سوپراوولاسیون ایجاد شده ناشی از HMG

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 70

چکیده

 در این بررسی 10 راس گاومیش واجد شرایط لازم تولیدمثلی مورد مطالعه قرار گرفتند تمامی گاومیش ها در روز اول تحت سیدرگذاری قرار گرفتند و یک دوز GnRH دریافت نمودند سپس 48 ساعت قبل از برداشت سیدر (در روز 7) و بروز علایم فحلی همچنین در روز 5 پس از تلقیح اولتراسونوگرافی جهت بررسی وضعیت موج های فولیکولی و سایز فولیکول ها صورت پذیرفت. در این 10 راس تعدادی جسم زرد اعم از جسم زرد کیستیک و جسم زردهای اوولاسیون نموده مشاهده گردید و از لحاظ سایز مورد بررسی قرار گرفت و مقایسه ای بین تخمدان چپ و راست و نحوه عملکرد آنها صورت پذیرفت. در مجموع پاسخگویی تخمدان های گاومیش رودخانه ای شبه جزیره میانکاله در خارج فصل تولید مثلی در پی ایجاد سوپراوولاسیون و استفاده از HMG نتایج خوبی را در پی داشته است و مطابق انتظار تخمدان های راست از فعالیت بیشتری برخوردار بوده اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID