مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) | سال:1388 | دوره:1 | شماره:4 | صفحه شروع:245 | صفحه پایان:252

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

215

دانلود:

128

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر حضور نانوذرات اکسید تیتانیوم بر افزایش هدایت حرارتی و رفتار رئولوژی نانوسیال تشکیل شده بر پایه روغن موتور خودرو

صفحات

 صفحه شروع 245 | صفحه پایان 252

چکیده

 در این پژوهش که به منظور اندازه گیری هدایت حرارتی و ویسکوزیته نانوسیالات انجام شده است, روش سیم داغ گذرا جهت اندازه گیری هدایت حرارتی نانوسیالات استفاده شد. روابط همیلتون و کراسر (Hamilton-Crosser) و انیشتین (Einstein) برای تخمین و پیش بینی هدایت حرارتی و ویسکوزیته مورد استفاده قرار گرفت. در مقایسه بین نتایج تئوری و آزمایشگاهی تفاوت هایی دیده می شود که این اختلاف به دلیل عدم دقت روابط تئوری می باشد. جهت مشاهده مورفولوژی نانوذرات از تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی  (SEM)بهره گرفته شد. همچنین جهت اندازه گیری اندازه ذرات نیز از آنالیز اندازه ذرات استفاده شد. با انجام آزمایش ها مشخص شد که با اضافه کردن %3 وزنی از نانوذرات اکسید تیتانیوم با اندازه ذرات 21 نانومتر و 200 نانومتر, به روغن موتور, هدایت حرارتی روغن موتور به ترتیب تا %56.72 و %23.34 افزایش یافت. همچنین رفتار ویسکوزیته نانوسیالات نیز بررسی شد و مشاهده گردید که با افزودن %3 وزنی نانوذرات 21 نانومتری و 200 نانومتری اکسید تیتانیوم در روغن موتور خودرو ویسکوزیته به ترتیب به میزان %8.03 و %6.75 افزایش می یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID