مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) | سال:1389 | دوره:5 | شماره:1 (پیاپی 17) | صفحه شروع:76 | صفحه پایان:83

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

373

دانلود:

90

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی پتانسیل ضدمیکروبی عصاره گونه های Capsicum annuum و Capsicum frutescens (فلفل قرمز)، علیه سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم

صفحات

 صفحه شروع 76 | صفحه پایان 83

چکیده

 عفونت های ناشی از سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم در پوست و بافت های سطحی عمدتا منشا بیمارستانی داشته که شیوع آن در بسیاری از کشورهای جهان درحال افزایش است و با ایجاد کورک, دمل و آبسه های پوستی, آسیب های جدی را سبب می شوند. از این رو تلاش زیادی جهت یافتن ترکیبات جدید و موثر در مقابله با این پاتوژن صورت گرفته است. گونه های مختلف گیاه دارویی فلفل علاوه بر استفاده در غذاها به عنوان طعم دهنده, در طب سنتی نیز مصارف دارویی بسیار داشته اند. در این تحقیق اثر ضد باکتریال عصاره الکلی دو گونه از فلفل قرمز (Capsicum annuum و Capsicum frutescens), علیه سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم, مورد بررسی قرار گرفت. طی این بررسی 56 سویه استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های بالینی جدا و پس از انجام تست آنتی بیوگرام به روش کربی - بائر و بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه ها, 14 سویه مقاوم چند دارویی جهت تعیین حساسیت آنها به عصاره های تهیه شده, گزینش شدند. ارزیابی عملکرد عصاره ها بر اساس اندازه گیری قطر هاله های عدم رشد به روش دیسک ـ دیفیوژن صورت گرفت. یافته ها نشان داد که عصاره هر دو گونه علیه رشد میکروارگانیسم های مورد بررسی تاثیر چندانی ندارند. همچنین عصاره ها نسبت تقریبا یکسانی در قدرت بازدارندگی از خود نشان دادند. این در حالی است که بالاترین قطر ممانعت از رشد مربوط به عصاره فلفل قرمز تند (C. frutescens) با قطر هاله عدم رشد 12 میلی متر علیه سویه S. aureus دارای مقاومت چندگانه نسبت به آنتی بیوتیک های متی سیلین, اگزاسیلین, تتراسایکلین و سفیکسیم بود. نتایج بدست آمده از این بررسی حاکی از آن است که اکثر باکتری های مورد مطالعه نسبت به عصاره ها در روش دیسک مقاومت نسبی, نشان دادند که این مسئله با توجه به مقاومت شدید سویه ها نسبت به آنتی بیوتیک ها قابل درک است. علی رغم مقاومت شدید سویه ها نتایج حاصل از این مطالعه می تواند جالب توجه باشد اما پیشنهاد می گردد در تحقیقات بعدی نسبت به تهیه غلظت های مختلف عصاره در بررسی اثر ضد باکتریال و نیز به کارگیری متد های استاندارد دیگر از جمله روش چاهک و نیز تعیین MIC و از همه مهمتر بررسی اثرات آنها در شرایط in vivo اقداماتی صورت گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID