video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

134

دانلود:

62

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

«کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه ای در شاهنامه

نویسندگان

حقیقی فرزام

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 89

چکیده

 در داستان «یزدگرد شهریار» شاهنامه از نوعی کافور به نام «کافور منثور» یاد شده است که نسخه های خطی و چاپی در ضبط آن اتفاق نظر ندارند. با توجه به زمینه فرهنگی داستان, نخست به دنبال این نوع کافور در فرهنگ اسلامی و عربی می گردیم, سپس اطلاعاتی را که در فرهنگ های فارسی در این باره آمده بررسی می کنیم و پس از آن با در نظر گرفتن تصحیفات احتمالی این واژه و با آوردن شواهدی از متون طبی, جغرافیایی و ... و با توجه به منابع تحقیقی, شکلی دیگر از این واژه را پیشنهاد می کنیم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی