مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جستارهای نوین ادبی | سال:1388 | دوره:42 | شماره:1 (مسلسل 164) | صفحه شروع:237 | صفحه پایان:249

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

119

دانلود:

104

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی واژه دهیو (Dahyu)

نویسنده

معینی سام بهزاد

صفحات

 صفحه شروع 237 | صفحه پایان 249

چکیده

 بسیاری از واژه های زبان فارسی به جهت نامشخص بودن ریشه و پیشینه آنها, باید سیر تحول آوایی شان, مورد بررسی قرار گیرد تا ریشه واژه ها, حتی به صورت فرضی معلوم گردد. واژه دهیو, یکی از واژه هایی است که از دیرترین ایام, یعنی از هندواروپایی تا فارسی نو, معانی متفاوتی در طول زمان به خود گرفته و در هریک از دوره ها, معنی خاصی داشته است. در این مقاله, کاربرد این واژه در متون تاریخی و فرهنگ واژگان, بر اساس منابع کتابخانه ای, ذکر شده, آنگاه برای دستیابی به شکل آغازین واژه و ریشه آن, تحول آوایی و سیر تحول آن از هندواروپایی تا فارسی نو, مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان هم, از میان ریشه های ارایه شده, بر حسب معنی و سیر تحول آوایی واژه, محتمل ترین ریشه را برای آن بازسازی کرده ایم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID