مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جستارهای نوین ادبی
سال:1388 | دوره:42 | شماره:1 (مسلسل 164)
صفحه شروع:143 | صفحه پایان:160

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

216

دانلود:

103

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بن مایه های پژوهش علمی در هفت پیکر نظامی گنجه ای

نویسنده

ملک ثابت مهدی

صفحات

 صفحه شروع 143 | صفحه پایان 160

چکیده

 بیشتر دستاوردهای علمی بشر, بر پایه تحقیق و پژوهش استوار است و تولید علم, مرهون کوشش و تلاش پژوهندگانی است که در عرصه های مختلف دانش بشری گام نهاده اند. این پیشرفتهای چشمگیر در سایه دستیابی به روش منظم برای حل مشکلات خویش به دست آمده است.توجه به عنصر «روش» از ضروریات انکارناپذیر پژوهش است. در اروپا نخستین گامها در راه تحقیق روشمند از اوایل قرن هفدهم میلادی برداشته شد؛ در حالی که در مشرق زمین, فرهیخته ای چون نظامی گنجه ای به مراحل پژوهش روشمند نظر داشته و حتی در مقدمه اثر گرانبهایش, هفت پیکر, با زبان شعر به موضوعاتی چون پیشینه تحقیق, طرح پژوهش, گردآوری منابع و مآخذ و نوآوری و نوگستری علمی تصریح کرده است. توجه سخنسرای گنجه به ظرافتهای تحقیق و روش پژوهش در آن روزگار بسیار مهم و قابل اعتناست.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی