مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جستارهای نوین ادبی | سال:1391 | دوره:45 | شماره:3 (مسلسل 178) | صفحه شروع:105 | صفحه پایان:131

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

161

دانلود:

79

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

معرفی انتقادی، متن شناسی و نقد متنی حماسه ناشناخته شاهنامه اسدی

نویسنده

قائمی فرزاد

صفحات

 صفحه شروع 105 | صفحه پایان 131

چکیده

شاهنامه اسدی حماسه 24 هزار بیتی بزرگی منسوب یا سروده شاعری با کنیه «اسدی» است که در ادامه خط سیر حماسه ملی در شاهنامه رخ می دهد. مضمون اصلی آن روایت کهن لشکرکشی سلیمان به ایران و تقابل او با رستم و کیخسرو و تکرار الگوی نبرد رستم با فرزندانش به طور ناشناخته است. متن, ساختار اپیزودیک و شخصیت های اصلی متعدد دارد. مضامین ویژه افسانه ها در آن برجسته شده و خاستگاه غالب روایات آن, ادبیات شفاهی است. شواهد تشیع شاعر در متن روشن است. با توجه به سبک ادبی و زبانی, محتوا, روایت اثر و ماده تاریخ موجود در یکی از نسخ, تالیف متن احتمالا در قرن نهم (سال 809 ه. ق.) پایان یافته است. در این جستار, پس از معرفی متن و شناسایی خاستگاه روایات آن در ادبیات شفاهی و بررسی ساختار روایی حماسه, ارزش های زبانی ادبی آن در یک گزارش سبکی-در سه لایه واژگانی, نحوی و بلاغی-ارائه شده است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID