مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جستارهای نوین ادبی | سال:1388 | دوره:42 | شماره:4 (مسلسل 167) | صفحه شروع:105 | صفحه پایان:125

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

149

دانلود:

97

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی بن مایه داستانی «سرکشی و تباهی» در شاهنامه فردوسی

نویسنده

جعفری اسداله

صفحات

 صفحه شروع 105 | صفحه پایان 125

چکیده

 در بررسی های انجام شده, واحد بن مایه ای سرکشی و تباهی طرحی داستانی را تشکیل می دهد که با پوشش بر یازده داستان شاهنامه, میزان 3.18% از داستان های شاهنامه فردوسی را به خود اختصاص داده است و از این جهت, دهمین پی رفت بزرگ شاهنامه به شمار می آید. این ساخت داستانی شامل آرامش آغازین, سرکشی پادشاه, به زوال افتادن او و آرامش پایانی است. مضمون داستانی سرکشی و تباهی با پیشینه ای بسیار کهن, ریشه در اسطوره گناه آغازین داشته, نوعی آیین پادشاهی مقتدرانه در شاهنامه را نیز به نمایش می گذارد. آشکارترین جلوه تاریخی این نوع پادشاهی, در دوره ساسانی دیده می شود که از فراوانی حضور داستان های متاثر از این ساخت در عصر ساسانی شاهنامه, به خوبی دریافت می گردد. به هر تقدیر, کهنگی و گستردگی مضمون اساطیری این ساخت داستانی, از اسطوره گناه آغازین, کهن الگویی ساخته که داستان های فراوانی را در ادبیات ملل جهان تحت تاثیر خود قرار داده است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID