مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

352

دانلود:

299

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و تحلیل نگرشهای آواشناختی و واجشناختی ابن جنی

نویسنده

حاجی زاده مهین

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 64

چکیده

 آواشناسی در ابتدا در حیطه علوم متنوعی قرار گرفت و بسیاری از محققانی را که متاثر از نظام فرهنگی عربی - اسلامی بودند, متوجه خود ساخت. در این میان, نحویان و دستور نویسان آن گاه که به مطالعه مسایل صرفی و نحوی می پرداختند, ناگزیر با مسایل آوایی مواجه می شدند, چراکه خود این علوم و به ویژه علم صرف در بسیاری از موضوعات و مباحث به گونه ای با آواشناسی تداخل داشتند. ابن جنی نخستین دستور نویسی بود که تالیف مستقلی را به مباحث آواشناسی اختصاص داد و آن را به عنوان علمی مستقل بررسی کرد و اصطلاح زبانی «علم الأصوات» را برای دلالت بر این علم به کار برد.مقاله حاضر درصدد است نگرشها و دیدگاههای ابن جنی را در خصوص آواهای زبان عربی از خلال بررسی متون و آثار موجود او استخراج و آنها را از منظر پژوهشهای آواشناسی معاصر بررسی نماید. روشی که ابن جنی در بررسیهای آوایی خود به کار برده روشی توصیفی بوده و نتایجی که در زمینه توصیف آواها به آنها دست یافته, با توجه به عدم وجود امکانات و ابزارهای تحلیل آواها بسیار پیشرفته بوده است تا جایی که با توصیف آواشناسان معاصر که مجهز به آزمایشگاهها و وسایل پیشرفته هستند, تا حد زیادی مطابقت می کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.