مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زبان و ادبیات عربی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد) | سال:1388 | دوره:1 | شماره:1/2/164 | صفحه شروع:117 | صفحه پایان:139

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

205

دانلود:

163

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حضور نمادین پیامبران در شعر معاصر عربی

صفحات

 صفحه شروع 117 | صفحه پایان 139

چکیده

 گوناگونی مسایل جامعه, شاعران را برآن داشت تا گستره نمادهای خویش را به حوزه خاصی محدود نکنند و آن را به دیگر نمادهای مختلف ازجمله نمادهای دینی گسترش دهند. دراین میان پیامبران نقش سازنده ای به عهده دارند. شاعران, این شخصیت ها را به دلیل برخورداری از دلالت های بالقوه و سازگار با تجربه ها درونی خویش به کار گرفته اند, تا ابعاد فراموش شده آنها را با نگاه ذره بینی خویش برجسته نمایند و از آنها جهت انتقال داده های ذهنی خود به شکل نمادین بهره ببرند. اما از آنجا که این نمادها در کنار دیگر واژگان در متن رشد می کنند, از گونه های دلالتی خاص و متعددی برخوردار می شوند که از لحاظ فنی درخور توجه است. این مقاله به بررسی و بیان ارزشهای فنی برخی از این دلالت ها از جمله, غربت و رنج, صبر و ایمان, انتظار و رهایی, سترونی و نوزایی, و قیام, فدا و سازش می پردازد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID