video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

822

دانلود:

251

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سازوکار تعلیق در مقامات حریری

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 37

چکیده

مقامات حریری از جمله آثار حوزه فرهنگ و ادبیات عرب است که به دلیل کیفیت خاص زبان و توجه به بازی های زبانی و روایتمندی و وجهه داستانی اش از ارزش ویژه ای برخوردار شده است. پرهیز از مباحث صرفا زبانی و تاریخی و توجه به فنون بیان و سخنوری در این اثر و گرایش به بررسی شیوه روایت و پردازش آن در بطن چنین زبانی می تواند زمینه ساز نگاهی نو و پویا در این متن باشد. «تعلیق», به عنوان یکی از عناصر روایی در این اثر, سازوکار ویژه ای دارد. تعلیق در مقامات حریری مختص به ساحت روایی و داستانی آن نیست, بلکه کیفیت خاص زبان و برجسته کردن ادبیت آن, ضمن افزایش تأخیر و تعویق در سطح معنا و پیشبرد پیرنگ, باعث ایجاد نوعی تعلیق زبانی نیز شده است. این مقاله با توجه به ساحت زبانی و روایی تعلیق, با توصیف و تصویر سازوکارهای این پدیده در مقامات, نشان می دهد که تعلیق زبانی در این اثر ادبی بر تعلیق روایی غالب است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  بتلاب اکبرآبادی، محسن، و صفایی سنگری، علی. (1391). سازوکار تعلیق در مقامات حریری. زبان و ادبیات عربی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد)، 4(6/2/167)، 17-37. SID. https://sid.ir/paper/185323/fa

  Vancouver: کپی

  بتلاب اکبرآبادی محسن، صفایی سنگری علی. سازوکار تعلیق در مقامات حریری. زبان و ادبیات عربی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد)[Internet]. 1391؛4(6/2/167):17-37. Available from: https://sid.ir/paper/185323/fa

  IEEE: کپی

  محسن بتلاب اکبرآبادی، و علی صفایی سنگری، “سازوکار تعلیق در مقامات حریری،” زبان و ادبیات عربی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد)، vol. 4، no. 6/2/167، pp. 17–37، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/185323/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی