مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

427

دانلود:

224

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه تفاوت ژنتیکی توده های مختلف علف هرز جو دره Hordeum spontaneum با استفاده از نشانگر SSR

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 119

چکیده

 به منظور بررسی تفاوت ژنتیکی توده های مختلف جودره در ایران, پژوهشی طی سال های 93-1392 در گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران انجام شد. در این پژوهش 40 توده جمع آوری شده از سراسر کشور با استفاده از 11 نشانگر SSR مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به طور کل نشان داد که تعداد باند های چند شکل از 2 تا 14 باند برای هر آغازگر متغیر بود. به طور متوسط 7 باند و 6/5 باند چند شکل برای همه آغازگرها حاصل شد. از کل واریانس مشاهده شده, در حدود 48 درصد تنوع مشاهده شده مربوط به تنوع بین جمعیت ها و 52 درصد مربوط به داخل جمعیت ها بود که مقدار تمایز بالای بین جمعیت ها را نشان می دهد. 40 توده مورد بررسی جودره در 5 گروه مختلف قرارگرفتند. گروه الف) شامل توده های استان فارس, گروه ب) شامل توده های یزد, چهارمحال و بختیاری, لرستان, ایلام و یک توده همدان, گروه ج) شامل توده های قزوین, البرز, خمین, قم و خراسان, گروه د) شامل توده های کردستان, آذربایجان غربی, اردبیل و قزوین و گروه ه) شامل توده های همدان, کردستان و کرمانشاه شدند. قرارگیری توده های مناطق نزدیک به هم در یک گروه, ممکن است به دلیل نفوذ این توده ها به داخل همدیگر, از طریق ماشین آلات کشاورزی و یا بذور گیاهان زراعی باشد. همچنین به احتمال زیاد فرضیه انتقال بذر جودره از استان فارس, حداقل به مناطق دوردست مانند کرج و ورامین مردود است. آگاهی از تنوع ژنتیکی این علف هرز, می تواند منجر به پیشرفت برنامه های مدیریتی به منظور کنترل مؤثر این علف هرز مخصوصا در مزارع گندم شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بابایی، سیروان، علیزاده، حسن، باغستانی، محمدعلی، نقوی، محمدرضا، و محمدی، سهیلا. (1395). مطالعه تفاوت ژنتیکی توده های مختلف علف هرز جو دره Hordeum spontaneum با استفاده از نشانگر SSR. دانش علف های هرز، 12(1 )، 107-119. SID. https://sid.ir/paper/185266/fa

  Vancouver: کپی

  بابایی سیروان، علیزاده حسن، باغستانی محمدعلی، نقوی محمدرضا، محمدی سهیلا. مطالعه تفاوت ژنتیکی توده های مختلف علف هرز جو دره Hordeum spontaneum با استفاده از نشانگر SSR. دانش علف های هرز[Internet]. 1395؛12(1 ):107-119. Available from: https://sid.ir/paper/185266/fa

  IEEE: کپی

  سیروان بابایی، حسن علیزاده، محمدعلی باغستانی، محمدرضا نقوی، و سهیلا محمدی، “مطالعه تفاوت ژنتیکی توده های مختلف علف هرز جو دره Hordeum spontaneum با استفاده از نشانگر SSR،” دانش علف های هرز، vol. 12، no. 1 ، pp. 107–119، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/185266/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی