مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

148

دانلود:

31

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تراکم و غالبیت علف هرز مزارع جو استان آذربایجان شرقی

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 90

چکیده

 به منظور شناسایی و تعیین تراکم و غالبیت علف های هرز مزارع جو در استان آذربایجان شرقی, 80 مزرعه جو در 19 شهرستان استان در سال های 1388-1387 بررسی شد. در مجموع, تعداد 219 گونه علف هرز از 36 خانواده گیاهی در مزارع جو استان شناسایی شد. 107 گونه در بیش از سه شهرستان و 120 گونه در بیش از سه مزرعه از مزارع جو استان حضور داشتند. از نظر تراکم, شهرستان های قره آغاج, مراغه و ملکان به ترتیب با 20.82, 22.17 و 22.18 بوته در مترمربع کمترین و شهرستان های ورزقان, سراب و بناب بترتیب با 91.77, 85.61 و 82.97 بوته در مترمربع بیشترین تراکم علف های هرز را داشتند. از 219 گونه شناسایی شده, 116 گونه (%52.97) به چهار خانواده کاسنی (Asteraceae), شب بو (Brassicaceae), گرامینه (Poaceae) و بقولات (Fabaceae) تعلق داشتند. این چهار خانواده به ترتیب با 42, 30, 24 و 20 گونه بیشترین تنوع در مزارع جو در سطح استان را داشتند. از نظر شاخص وفور (AI), علف های هرز هفت بند (Polygonum aviculare), پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) و بی تی راخ (Gallium tricornutum) به ترتیب به عنوان علف های هرز غالب مزارع جو استان آذربایجان شرقی شناخته شدند. شهرستان های هشترود, کلیبر و جلفا به ترتیب با 93, 87 و 82 گونه بیشترین تنوع (غنای گونه ای) و شهرستان های ملکان, قره آغاج و عجب شیر به ترتیب با 10, 21 و 22 گونه کمترین تنوع را داشتند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی